Advisory for pension service providers

Advisory for pension service providers

Het Nederlandse pensioenstelsel staat met het gesloten pensioenakkoord aan de vooravond van grote verandering. De transitie van de uitkerings- naar de premieovereenkomst is voor veel pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en verzekeraars) goed te vergelijken met een reis waarvan de eindbestemming en de route er naartoe nog moet worden bepaald. COMPOSIT helpt pensioenuitvoerders hierbij met de volgende diensten:

Missie, visie en strategie

Het definiëren van de missie, visie en strategie is voor een pensioenuitvoerder geenszins een creatieve schrijfoefening en/of het voldoen aan een DNB vereiste. Nee, het is een verantwoording voor het eigen bestaan (missie: waarom zijn wij en wat doen wij), de stip op de horizon waar we naartoe bewegen (visie) en de route en mijlpalen waarlangs (strategie). Verantwoording naar de deelnemer, werkgever en de eigen organisatie. COMPOSIT helpt bij het definiëren van missie, visie en strategie in strategisch meerjarenplan c.q. beleid op basis van een bewezen methodiek.

Governance: besturing en management

De besturing en het management van een pensioenuitvoerder is de afgelopen periode complexer geworden mede door toedoen van wet en regelgeving en stringenter toezicht. Vraagstukken rondom scheiding beleid en uitvoering en mandatering bepalen mede de strategische agenda van pensioenuitvoerders. Composit helpt pensioenuitvoerders met het adresseren van deze vraagstukken met advisering en de interim inzet van ervaren professionals.

Programma & Journey Management

De implementatie van het pensioenakkoord is voor pensioenuitvoerders geen gesneden koek. COMPOSIT maakt de vergelijking met een onzekere reis van verandering waarin zowel de bestemming als de route door de pensioenuitvoerder moet worden bepaald tegen een context van veranderende wet en regelgeving, grote technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. COMPOSIT helpt deze complexiteit beheersbaar en behapbaar te maken met een in de praktijk bewezen programmatische aanpak en methodiek.

Best Practices & Industry Solutions

Het Nederlandse pensioenstelsel staat te boek als het beste ter wereld en wisselt af toe stuivertje met het Deense stelsel. Het Deense pensioenstelsel heeft de transitie van de uitkerings- naar de premieovereenkomst achter de rug. COMPOSIT brengt kennis en ervaring uit Denemarken naar de Nederlandse pensioenmarkt en helpt Nederlandse pensioenuitvoerders met hun keuzes op proces en ICT architectuur. De keuze voor robuuste en betrouwbare ICT is in pensioenadministratie toenemend een strategisch vraagstuk waar COMPOSIT antwoorden heeft.